Image

ลงทะเบียนข้อมูลสมาชิก

ขอความร่วมมือศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัปเดตข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยมากขึ้น และข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับเฉพาะสมาคมศิษย์เก่าและคณะอุตสาหกรรมเกษตรเท่านั้น

ลงทะเบียน / Register